0902.601.689

2 bedroom view to pool in Hawaii tower, 2 views

  •  2
  •  2
  •  [:vi]Đông Nam[:en]South East[:]
  •  92m2
  •  6.1 bill VNĐ

Tổng quan:

2 bedroom corner of Hawaii, Diamond Island, District 2. Apartment 2 bedrooms, the most beautiful interior view. Area 92m2, The house is fully furnished

5/5 (1 Review)

Thông tin cơ bản:

Phòng ngủ: 2
Phòng tm: 2
Diện tích: 92m2
Mục đích sử dụng: để ở/living
Thuộc tòa: Hawaii
Giá bán: 6.1 bill VNĐ
Php lý: HĐMB (SPA)
Nội thất bàn giao: Full furniture